Bianca

"Idag bygger jag
inga hus eller broar
av stål och betong,
idag bygger jag
broar mellan människor."

Advice4u AB erbjuder stöd för att
öka människans självkännedom,
stärka medvetenheten
och bidra till att förändra livsvillkoren
för både individen och gruppen.

Vem är psykosyntesterapeut?

Psykosyntesterapeut är en terapeut som har genomgått en treårig utbildning på deltid (ca. 1200 timmar föreläsningar), läst ungefär 6000 sidor facklitteratur, skrivit prov i psykopatologi, uppsats och examensarbete. Denne har kunskap om terapeutiska förhållningssätt och metoder för behandling. Psykosyntesterapeuten har genomgått omfattande egenterapi och i grupp och har minst 200 timmar handlett klientarbete.


Vad är psykosyntes?

Psykosyntesen är friskvård! Den ser kropp och själ som en syntes. Den hjälper dig att ta fram det positiva, det starka och friska inom dig. Den hjälper dig att leva ett rikare och mera fullvärdigt liv i harmoni med dina inneboende resurser. Psykosyntesen är en metod för inre växande.

hd_flower_picture_01_hd_pictures kopia

Livet kan ge oss glädje, sorg och kärlek, smärta, saknad, missbruk, hopplöshet eller framtidstro. Relationer är det finaste och svåraste vi människor har. Det är inte ovanligt med problem i både kärlek och arbete.

När kraven känns för stora och man inte längre vet man vill och kan. När man längtar bort från nuet – framåt i tiden, tillbaka i tiden eller bara bort.

När livet saknar mening och en förändring är nödvändig… då behöver man någon att prata med, någon som lyssnar, som kan möta en där man befinner sig, någon som kan möta människor som vill förstå och förändra sig själva och sina liv.

Var inte rädd. Ring. Låt mig få hjälpa dig nu.
tel: 073 567 62 44