För oss på Advice4u är det betydelsefullt att ge stöd
i frågor som rör personlig utveckling, utanförskap, integration,
relationer både i arbetslivet och i familjen.

TJÄNSTER JAG ERBJUDER

coconut_tree_leaves_closeup_highdefinition_picture_4p3

REHABILITERING

Hälsan har stor betydelse för ett liv med kvalité. För att kunna delta i meningsfulla aktiviteter, ha hälsosamma sociala relationer bör individen ha en god hälsa.

Advice4u.se erbjuder relevanta lösningar för att höja livskvalitén för den som är sjukskriven eller på annat sätt mår dåligt. Fokus ligger på det friska hos individen (salutogenes) och siktet är framåt.

Rehabiliteringen är framtidsinriktad och har ett helhetsperspektiv.

beautiful_scenery_04_hd_pictures

INTEGRATION

Med tanke på den mångkulturella värld vi lever i idag erbjuder Advice4u professionell kompetens i arbetet med flyktingar, ensamkommande flyktingbarn, inom skola, arbetsförmedlingen, migrationsverket eller andra aktörer som arbetar med integration.

Med kunskap och erfarenhet om den individuella processen som flyktingar och invandrare genomgår från ankomsten till Sverige tills de har de har etablerat sig här, ger företaget praktiskt stöd och råd. Man diskuterar kulturella perspektiv, värdegrund, människosyn, migrationsprocesser och din yrkesroll.

coconut_tree_leaves_closeup_highdefinition_picture_4p2

COACHING

Det huvudsakliga målet med coaching är att hjälpa dig att avgöra var du befinner dig i ögonblicket, och var du vill befinna sig i framtiden samt att utveckla fram en plan för hur du ska gå från det ena till det andra.
Coaching hjälper dig inte bara med att komma till din destination, men också förutse hinder och få förtroende för din egen förmåga. Fördelen med coachingen är också att du får en bättre förståelse för ditt eget liv, andra människor och deras motiv.

3 kopia

UTVECKLING

Upptäckt vilande i dig förmågor, den kreativa potentialen och det vad gör var och en av oss till en unik person!

Du kan:

– förbättra kvaliteten på ditt liv

– lära känna dig bättre

– lära känna dina personlighetsdrag

– lära känna till olika avkoppling metoder som underlättar att ta beslut i stressituationer

– lära dig hur du kan effektivt mobilisera dig för handling och uppnå dina personliga mål

– upptäcka dina förmågor och talanger

– ta med den nya högre kvalité till dina relationer med andra människor.

green_leaf

FÖR MÄN

Allt fler unga män upplever idag ett stort utanförskap och främlingskap i tillvaron på grund av olika orsaker. Unga män är idag en förbisedd grupp där det finns ett stort behov av vägledning, lotsning och stöd, ett stort behov av förebilder.

Det kan vara både ensamkommande flyktingbarn eller pojkar, som har hoppat av skolan och hamnat snett i samhället, unga män på olika anstalter inom Kriminalvården, eller män som tappat fotfästet och förlorat sin identitet socialt.

hd_flower_picture_05_hd_pictures

BEHANDLINGAR

Jag erbjuder psykoterapeutisk behandling vid en rad olika tillstånd såsom: fobi, panikångest, depression, tvångssyndrom mm. Mer om behandlingar kan du läsa under menyn TJÄNSTER.